Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K13/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) klinické onkologie, radiační onkologie, dětské onkologie a hematoonkologie včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A033 celkem 152 (88,4 %) zpravodajských jednotek. Počet nových případů nádorových onemocnění v ČR je průměrně 57 716 za rok, průměrný počet nových případů nenádorových onemocnění za rok je téměř poloviční. V roce 2020 bylo s nádorovým onemocněním nově přijato k léčení 60 000 pacientů a s nenádorovým 17 518 pacientů. Standardizovaná incidence v roce 2020 je u onemocnění nádorového původu 5,61 na 1 000 osob v populaci a u nenádorových onemocnění 1,64 na 1 000 osob. Celkový počet pacientů léčených v roce 2020 z důvodu nádoru byl 315 262, tj. 29,46 případů na 1 000 osob, pacienti s nenádorovým onemocněním tvoří ve stejném roce 65 134 (6,09 na 1 000 osob) případů).Souhrnný report