Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K16/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňují poskytovatelé zdravotnické záchranné služby každého kraje.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A038 celkem 20 (100 %) zpravodajských jednotek. Každoročně je ošetřeno na základě tísňové výzvy v průměru 801 852 pacientů. V roce 2020 se jedná o 937 555 ošetřených osob, tj. 87,6 případů na 1 000 osob v populaci. Nejčastěji se jednalo o pacienty se somatickými onemocněními – 651 180 (60,9 %) případů. 188 891 (17,7 %) pacientů trpělo traumatologickým postižením a 97 484 (9,1 %) pacientů bylo ošetřeno z důvodu jiného či neznámého onemocnění.Souhrnný report