Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K18/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje každá ambulantní ordinace (oddělení, pracoviště) praktického lékaře pro děti a dorost. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A041 celkem 1 672 (86,6 %) zpravodajských jednotek. Průměrný počet pacientů registrovaných u praktického lékaře pro děti a dorost je 1 921 911. V roce 2020 bylo vedeno 1 835 880 dětských pacientů, tedy cca 872 z 1 000 dětí a dospívajících (ve věku 0–18 let) bylo registrováno u praktického lékaře. Mezi pacienty je nejvíce zastoupena věková skupina 10–14 let (27,3 %) následovaná skupinou 5–9 let (26,5 %). Nejmenší podíl tvoří pacienti ve věku 0–11 měsíců (5,4 %). Celkový počet vyšetření (ošetření) pacienta vykazuje klesající trend. V roce 2007 bylo provedeno 13 642 455 (7 na 1 dítě/dospívajícího) vyšetření, v roce 2020 se pak jedná o 8 000 154 (5 na 1dítě/dospívajícího) vyšetření. V 29,2 % případů z celkového počtu vyšetření v minulém roce se jednalo o preventivní prohlídku pacientaSouhrnný report