Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K19/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru radiologie a zobrazovací metody. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A049 celkem 537 (84,2 %) zpravodajských jednotek. Počet vyšetření provedených na oddělení radiologie a zobrazovací metody v čase se pohybuje kolem 15 milionů. V roce 2007 se na oddělení RDG uskutečnilo celkem 13 160 329 (1 275 na 1 000 osob v populaci) vyšetření, v roce 2020 se jedná o 13 953 372 (1 304 na 1 000 osob) vyšetření.Souhrnný report