Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K22/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) transfuzní služby (vč. krevních bank), které provádí odběry krve, její zpracování, skladování krve i transfuzních přípravků a jejich výdej zdravotnickým zařízením. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, u všech poskytovatelů zdravotnických služeb bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytuje rehabilitační péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A052 celkem 1 944 (73,0 %) zpravodajských jednotek. Každý rok je přijato k léčbě v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v průměru 2 329 006 pacientů. V roce 2020 bylo ošetřeno 2 062 622 (193 na 1 000 osob v populaci) pacientů, z toho 1 679 826 (80,4 %) pacientů bylo přijato ambulantně ve zdravotnickém zařízení, 20 089 (1 %) pacientů bylo ošetřeno doma, u 57 568 (2,8 %) osob byla nutná hospitalizace na lůžkovém rehabilitačním oddělení a 305 139 (14,8 %) pacientů bylo hospitalizováno na jiném nemocničním oddělení.Souhrnný report