Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K23/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A053 celkem 47 (97,9 %) zpravodajských jednotek. Každoročně je provedeno v ordinaci lékaře (in vivo) 190–238 tisíc vyšetření. V roce 2020 to bylo 182 970 případů, to znamená 17 vyšetření na 1 000 osob v populaci. Z toho 37 412 (20 %) vyšetření proběhlo u hospitalizovaných (ústavních) pacientů a 145 558 (80 %) vyšetření bylo provedeno ambulantně. Počet pacientů léčených na oddělení nukleární medicíny dosahuje hodnoty 1 799 (17 na 100 000 osob) v roce 2020. Na lůžkovém oddělení NM bylo v minulém roce léčeno 1 250 (69 %) osob a na ambulantním oddělení NM 549 (31 %) osob.Souhrnný report