Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K24/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé patologické oddělení (pracoviště), dále pak jej vyplňují cytologická a histologická pracoviště při odděleních patologie a při jiných odděleních. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

Celkový počet provedených pitev vykazuje v čase klesající tendenci z 20 154 případů v roce 2007 na 7 077 případů v roce 2020, meziročně se počet pitev snižuje v průměru o 1 440 případůSouhrnný report