Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K25/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé soudně lékařské oddělení a samostatná toxikologická pracoviště. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A055 celkem 15 (88,2 %) zpravodajských jednotek. Každý rok je provedeno na soudně-lékařském oddělení v průměru 8 112 vyšetření těla, v roce 2020 se jednalo konkrétně o 8 227 vyšetřeních těla, přičemž ve většině šlo o histologická vyšetření (6 610 vyšetření za rok 2020), následované histochemickými vyšetřeními (962 vyšetření za rok 2020), makroreakcemi (621 vyšetření za rok 2020) a imunohistologickými vyšetřeními (34 vyšetření za rok 2020). Co se týče vyšetření bločků, v naprosté většině převládají histologická vyšetření, v roce 2020 se jednalo o 69 261 vyšetření, imunohistologických vyšetření se provedlo 118. Tento trend vykazovala i vyšetření preparátů (histologická vyšetření: 73 711 za rok 2020; imunohistologická vyšetření: 135 za rok 2020).Souhrnný report