Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K26/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňují samostatně všechna logopedická pracoviště včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A061 celkem 384 (86,7 %) zpravodajských jednotek. Počet osob v logopedické péči v čase roste. V roce 2007 se v oboru logopedie léčilo 130 639 pacientů, tj. 13 pacientů na 1 000 osob v populaci, v roce 2020 se jedná o 144 497 (téměř 14 na 1 000 osob) pacientů. V loňském roce bylo zařazeno do evidence 47 745 pacientů, léčbu ukončilo 38 197 pacientů.Souhrnný report