Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K28/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje každé samostatné oddělení (pracoviště), kde se provádí hemodialýza nebo jiná očišťovací metoda (hemodialyzační střediska nebo jiná pracoviště) včetně ambulantních částí nemocnic. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A065 celkem 113 (99,1 %) zpravodajských jednotek. V roce 2020 se léčilo hemodialýzou celkem 11 097 osob, z toho 6 894 pacientů v chronickém programu a 4 203 pacientů v programu akutním. Vzhledem k počtu osob v populaci bylo v chronickém programu léčeno 64 pacientů na 100 000 osob a v akutním 39 pacientů na 100 000 osob. Pomocí peritoneální dialýzy v chronickém programu se každý rok v průměru léčí 495 osob, v roce 2020 se jedná konkrétně o 342 (3 na 100 000 osob) pacientů.Souhrnný report