Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K29/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) tkáňové banky a centra reprodukčních buněk (vč. sexuologických pracovišť), které provádí odběry tkání a buněk, včetně reprodukčních), jejich zpracování, uchovávání a distribuci poskytovatelům zdravotních služeb. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A068 celkem 23 (100 %) zpravodajských jednotek. Tkáně/buňky každoročně daruje v průměru 3 012 osob a průměrně 2 851 pacientům jsou každý rok tkáně/buňky aplikovány. V roce 2020 bylo evidováno celkem 2 473 (23 na 100 000 osob v populaci) dárců a 2 177 (cca 20,4 na 100 000 osob) příjemců tkání nebo Souhrnný report