Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K31/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé zdravotnické zařízení (oddělení) domácí zdravotní péče všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A089 celkem 500 (72,4 %) zpravodajských jednotek. Počet pacientů v domácí péči zůstává v čase stabilní. Každoročně je poskytnuta domácí péče v průměru 141 943 pacientům, z toho 61 % tvoří ženy a 39 % muži. V roce 2020 využilo domácí péče 145 796 pacientů, tj. 14 pacientů na 1 000 osob v populaci.Souhrnný report