Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K32/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňují samostatně všechna oddělení (pracoviště) poskytovatelů zdravotních služeb nebo samostatná pracoviště oboru zdravotnická dopravní služba bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A095 celkem 268 (70,0 %) zpravodajských jednotek. V rámci oboru zdravotnická dopravní služba je v průměru převezeno 3 899 833 pacientů za rok. V roce 2020 se jedná konkrétně o 2 728 904 (255 na 1 000 osob v populaci) pacientů, pro které bylo zdravotnickou dopravní službou (včetně lékařské pohotovostní služby a lékařské návštěvní služby) celkově ujeto 69 887 068 kilometrů. Počet ujetých kilometrů v čase klesá.Souhrnný report