Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K33/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každý dětský domov pro děti do 3 let věku a dětské centrum, u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A410 celkem 26 (100 %) zpravodajských jednotek. Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 711 dětí. V roce 2020 bylo akceptováno 1 038 dětí, z toho 92,3 % dětí bylo přijato do dětských domovů, 7,7 % dětí pokryla dětská centra. Standardizovaný počet přijatých dětí je 49 případů na 100 000 dětí/dospívajících (ve věku 0–18 let). 820 (79 %) dětí bylo přijato do zařízení se souhlasem rodičů, 142 (14 %) dětí na základě předběžného opatření a 76 (7 %) dětí na základě nařízené ústavní výchovy. Důvody (zdravotní, zdravotně-sociální) přijetí dítěte do pomocného zařízení vykazovaly mírný pokles, důvody sociální vykazovaly pokles výraznější. V roce 2020 bylo ze zařízení propuštěno 1 087 dětí, z toho 844 (77,6 %) dětí přešlo do péče vlastní rodiny. Do NRP (náhradní rodinné péče) bylo propuštěno 130 (12 %) dětí, do dětského domova (MŠMT) 70 (6,4 %) dětí, do domova pro osoby s postižením 8 (0,7 %) dětí a jinam odešlo celkem 35 (3,2 %) dětí.Souhrnný report