Stručný přehled činnosti oboru krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K34/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé výše uvedené zařízení u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz vyplňují i stacionáře, které nejsou vyčleněny jako samostatné zařízení a mají kód oddělení 83.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A430 celkem 133 (87,5 %) zpravodajských jednotek. Každoročně je evidováno ve výše uvedených zařízeních 16–23 tisíc nových případů. V roce 2020 bylo do programu přijato celkem 23 253 (223 na 100 000 osob v populaci) pacientů. V předchozích letech převažovaly mezi novými pacienty spíše ženy, v roce 2020 naopak převažovali muži. Celkový počet pacientů v pomocných zařízeních od roku 2017 stoupá – z 26 404 (249 na 100 000 osob) případů v roce 2017 na 34 992 (328 na 100 000 osob) případů v roce 2019. 43 % pacientů v loňském roce tvořily ženy, 57 % tvořili muži.Souhrnný report