Stručný přehled činnosti oboru záchytná stanice za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K35/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každý poskytovatel záchytné stanice. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A476 celkem 18 (100 %) zpravodajských jednotek. Počet léčených pacientů (zachycení) vykazuje v čase klesající trend z 30 487 (290 na 100 000 osob v populaci) pacientů v roce 2010 na 17 841 (167 na 100 000 osob) pacientů v roce 2020. Ve většině případů se jedná o muže – 14 804 (83 %) pacientů v roce 2020. Ženy byly v loňském roce léčeny (zachyceny) v 3 037 (17 %) případech.Souhrnný report