Rodičky podle kraje bydliště 2021

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Report přináší základní informace o rodičkách a průběhu jejich porodu podle kraje bydliště. Kromě vývoje počtu porodů dále uvádí počty komplikací v těhotenství, za porodu, informace o indukci porodu, o způsobu porodu a celkové délce hospitalizace rodičky po porodu. Stratifikačními kritérii dostupnými v této analýze jsou věk rodičky, gestační stáří, parita a četnost těhotenství.


Souhrnný report