Vybrané ukazatele zdravotní péče v porodnicích ČR

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: V rámci otevírání dat Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) byla připravena datová sada, která přináší základní indikátory objemu a způsobu péče o matku v členění podle poskytovatele zdravotních služeb. Datová sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat. Primárním cílem této datové sady je především informovat o objemu a způsobu péče v jednotlivých porodnicích v ČR. Jde o tematicky zaměřenou datovou sadu, umožňující zejména sledovat vývoj konkrétních parametrů v čase u jedné porodnice nebo porovnávat hodnoty parametrů mezi porodnicemi stejného typu a o stejném objemu péče.


Souhrnný report