Epidemiologie pacientů se srdečním selháním – prevalence pacientů s historií onemocnění

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Report přináší základní údaje o epidemiologii pacientů s historií srdečního selhání z dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) na základě vykázané zdravotní péče. Data jsou stratifikována dle pohlaví, věkových kategorií a regionu bydliště a výsledky jsou vyjádřeny v absolutních počtech, demografické struktuře pacientů a v přepočtu na 100 000 obyvatel dané kategorie.


Souhrnný report