Modul vakcinace (mimo COVID-19)

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Produkční provoz vakcinačního modulu ISIN byl řádně spuštěn k 1. 1. 2023. Systém je plně funkční jak pro zápis pomocí API služeb, tak pro zápis přes uživatelské rozhraní registru.

Legislativní ukotvení a termín (na)hlášení

S účinností od 1. prosince 2022 návazně na úpravu § 81fb odst. 1 zákona  č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů jsou záznamy o očkování vytvářeny prostřednictvím hlášení do Informačního systému infekčních onemocnění vedeném podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Záznam o očkování je vytvářen, měněn nebo rušen v systému eRecept na základě automatizovaného přenosu záznamu o očkování v registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy vedeném podle zákona o ochraně veřejného zdraví (jinak také ISIN), který obsahuje údaje potřebné pro vytvoření, změnu nebo zrušení záznamu o očkování.“.

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá finální legislativní proces novelizující prováděcí vyhlášku č. č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, kterou dojde k redukci údajů nutných vykazovat v souvislosti s očkováním, bude prozatím možnost zápisu pozastavena s tím, že předpokládaný datum nabytí účinnosti vyhlášky, a tedy i zahájení sběru dat vakcinací do ISIN, je 1. leden 2023. Po tomto datu bude možné dohlásit očkování i zpětně.

Na vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se nic nemění a je vykazováno stejným systémem.

V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na helpdesk ÚZIS ČR.

Níže naleznete aktuální verzi rozhraní pro zápis očkování do Informačního systému infekčních nemocí ISIN (dle zákona 258/2000 Sb. definovaného jako Registr aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy). Testovací API prostředí bude k dispozici od 5. 12. 2022, produkční provoz bude spuštěn od 2. 1. 2023.

API prostředí bude na rozdíl od COVIDOVÉHO označeno jako V2 a bude publikováno v prostředí api.uzis.cz/v2 (zabezpečená část) a veřejná dokumentace bude dostupná na doméně apidoc.uzis.cz/v2. Testovací prostředí bude dostupné na adrese apitest.uzis.cz/v2. Základní URL bude api.uzis.cz/v2 v dokumentu jsou následně uvedeny již jen další části URL, které se připojí k základní.

Dokumenty