Knihovna a archiv

MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Český překlad MKF vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (přeložili prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.) za odborné spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

Klasifikace