Knihovna a archiv

Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v EU a ČR

ISBN: 80-7280-314-X
Stran: 64 stran
Publikace vyšla v roce 2004.

Publikace obsahuje porovnání České republiky a patnácti zemí EU (před rozšířením) ve vybraných ukazatelích, týkajících se převážně zdravotního stavu. Jako zdroj informací byly použity publikace Eurostatu "Health in Europe" a "Key Data on Health".

Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v EU a ČR 2003

Mimořádné publikace | Data Eurostatu