Knihovna a archiv

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

ISBN: 80-7280-637-8
Stran: 35 stran
Publikace vyšla v roce 2006.

Publikace je určena pro lékaře, kteří vyplňují údaje o zemřelém na formuláři List o prohlídce mrtvého. Obsahuje informace o tom, proč je tento formulář vyplňován, jak je zpracováván, prezentován a využíván ve zdravotnické statistice a jaké zásady by měly být při jeho vyplňování dodržovány. Součástí publikace je také seznámení s Mezinárodní statistickou klasifikací nemocí a přidružených zdravotních problémů a jejím použitím.

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Mimořádné publikace