Knihovna a archiv

Světové šetření o zdraví v České republice

ISBN: 80-7280-419-7
Stran: 95 stran
Publikace vyšla v roce 2004.

Publikace přináší výsledky za Českou republiku z dotazníkového výběrového šetření u dospělé populace organizovaného Světovou zdravotnickou organizací pod názvem Světové šetření o zdraví. Tématicky je zaměřena na popis zdraví a jeho rizikových faktorů (životního stylu a prostředí), na posouzení potřeb, přístupu a využívání zdravotní péče, na celkové hodnocení zdravotnického systému a jeho vstřícnosti, na financování zdravotní péče a vnímání cílů zdravotnictví, a také na individuální i celospolečenské podmínky lidí k životu, které se zdravím souvisejí.

Světové šetření o zdraví v České republice 2003

Mimořádné publikace