Knihovna a archiv

Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR

ISBN: 80-7280-432-4
Stran: 60 stran
Publikace vyšla v roce 2005.

Publikace vydaná u příležitosti 45. výročí vzniku Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Publikace se skládá ze dvou částí, z nichž první část ve čtyřech kapitolách popisuje činnost ústavu v průběhu 45 let jeho existence, využití výpočetní techniky a vývoj počtu pracovníků a profesní složení. Významnou součástí je kapitola věnovaná mezinárodní spolupráci, která se začala významně rozvíjet po roce 1990. Druhá část je věnovaná odborným kapitolám - Demografie, Zdravotní stav, Síť zdravotnických zařízení a Financování zdravotnictví a mapuje změny, které zde nastaly v posledních 45 letech.

Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR

Mimořádné publikace | Souhrnná data o ČR