Knihovna a archiv

Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky

ISBN: 80-7280-262-3
Stran: 64 stran
Publikace vyšla v roce 2002.

Publikace je příspěvkem k "genderovému" pohledu na zdravotní stav obyvatelstva i k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, pokud jde o odstraňování rozdílů mezi skupinami obyvatelstva. Údaje jsou čerpány jednak z rutinních statistik, a jednak z výběrových populačních šetření, ze kterých jsou zjišťovány i charakteristiky životního stylu, které zdravotní stav ovlivňují. Vedle textové části, která je doplněna množstvím grafů, obsahuje publikace řadu tabulek, které dokumentují rozdíly u sledovaných ukazatelů u mužů a žen.

Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky 2002

Mimořádné publikace | Souhrnná data o ČR