Knihovna a archiv

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

ISBN: 978-80-7280-900-4
Stran: 53 stran
Publikace vyšla v roce 2010.

Publikace, vydaná k 50. výročí činnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, popisuje vývoj českého zdravotnictví po roce 1989 z pohledu zdravotnické statistiky. Úvodní kapitola je věnována stručné historii ústavu. V dalších kapitolách je popsán vývoj demografické situace a zdravotního stavu, rozvoj zdravotnických služeb a ekonomika zdravotnictví. Publikace končí přehledem mezinárodní spolupráce ústavu v oblasti zdravotnické statistiky.

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Mimořádné publikace | Souhrnná data o ČR