Knihovna a archiv

Zdravotnictví ČR ve statistických údajích

ISSN: 0862-5883
Stran: cca 95 stran
Publikace vychází od roku 1965.

Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, Zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.

Zdravotnictví ČR 2013 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2012 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2011 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2010 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2009 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2008 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2007 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2006 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2005 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2004 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2003 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2002 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2001 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR 2000 ve statistických údajích

Kardexy | Souhrnná data o ČR