Knihovna a archiv

Zdravotnictví krajů ČR ve statistických údajích 2000

ISBN: 80-7280-021-3
Stran: 100 stran
Publikace vyšla v roce 2000.

Tato publikace mapuje „zdravotnickou“ oblast v letech 1996 až 1998 v územním členění podle nových krajů, které platí od 1.1.2000. Publikace se skládá z kapitol: Demografie, Zdravotní stav, Síť zdravotnických zařízení a Ekonomické ukazatele. Kapitoly obsahují rozbor, tabulky a grafickou část. Jsou zde prezentovány poslední dostupné údaje, tzn. většinou z roku 1998, někde i za rok 1996 (demografie, zdravotní stav, ekonomické ukazatele), kapitola o síti a činnosti zdravotnických zařízení obsahuje údaje z roku 1999. To umožňuje získat přehled o tom, která zdravotnická zařízení a jaké služby existují na území nových krajů.

Zdravotnictví krajů ČR ve statistických údajích 1996 - 1999

Mimořádné publikace | Souhrnná data o ČR