Knihovna a archiv

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

ISSN: 1803-3881
Stran: cca 58 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2012

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2011

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2010

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2009

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2008

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2007

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2006

Zdravotnická statistika | Klinická biochemie | Klinická hematologie | Nukleární medicína | Patologie a soudní lékařství | Radiologie a zobrazovací metody | Rehabilitace a fyzikální medicína | Transfuzní služba