Knihovna a archiv

Péče o nemocné cukrovkou

ISSN: 1210-8626, (0862-5646)
Stran: cca 40 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1978.

Podkladem pro zpracování je roční výkaz o ambulantní péči o nemocné diabetem. Obsahuje údaje o počtu nemocných, personálním zabezpečení diabetologických ordinací a jejich činnosti. Údaje jsou tříděny podle pohlaví, věkových skupin, druhu léčby, vždy podle krajů.

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2016

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2015

Péče o nemocné cukrovkou 2012

Péče o nemocné cukrovkou 2011

Péče o nemocné cukrovkou 2010

Péče o nemocné cukrovkou 2009

Péče o nemocné cukrovkou 2008

Péče o nemocné cukrovkou 2007

Péče o nemocné cukrovkou 2006

Péče o nemocné cukrovkou 2005

Péče o nemocné cukrovkou 2004

Péče o nemocné cukrovkou 2003

Péče o nemocné cukrovkou 2002

Péče o nemocné cukrovkou 2001

Péče o nemocné cukrovkou 2000

Zdravotnická statistika | Ambulantní péče | Diabetologie, péče o diabetiky