Knihovna a archiv

Ekonomické informace ve zdravotnictví

ISSN: 1211-6467
Stran: cca 130 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1995, od roku 1999 v česko-anglické verzi.

Jde o výběr dostupných ekonomických informací Ústavu zdravotnických informací a statisticky ČR a dále Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha, Českého statistického úřadu a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Publikace obsahuje informace o výdajích na zdravotnictví, (veřejných a soukromých), spotřebě léčiv, struktuře nákladů a výnosů zdravotních pojišťoven, síti zdravotnických zařízení, majetku, nákladech a výnosech zdravotnických zařízení, vývoji průměrných mezd ve zdravotnictví, ekonomických údajích o soukromých zdravotnických podnikatelských subjektech (ordinacích lékařů) a o lékárnách, vývoji cen ve zdravotnictví a údaje o zdravotnictví ze statistiky národních účtů a mezinárodní srovnání dle zdrojů Eurostat, OECD a WHO.

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2011

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2010

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2009

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2008

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2007

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2006

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2005

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2004

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2003

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2002

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2001

Ekonomické informace ve zdravotnictví 2000

Zdravotnická statistika | Nemocnice | Výdaje na zdravotnictví