Knihovna a archiv

Infekční nemoci (dříve Přenosné nemoci)

ISSN: 1210-8650, (0862-5719)
Stran: cca 64 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1965.

Podkladem pro zpracování statistických údajů obsažených v publikaci jsou povinná hlášení "Hlášení infekční nemoci" sbíraná místními Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a předávaná Koordinačnímu středisku pro rezortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Údaje o přenosných nemocech jsou tříděny podle diagnóz, věkových skupin, území, měsíce onemocnění.

Infekční nemoci 2013

Infekční nemoci 2012

Infekční nemoci 2011

Infekční nemoci 2010

Infekční nemoci 2009

Infekční nemoci 2008

Infekční nemoci 2007

Infekční nemoci 2006

Přenosné nemoci 2005

Přenosné nemoci 2004

Přenosné nemoci 2003

Přenosné nemoci 2002

Přenosné nemoci 2001

Přenosné nemoci 2000

Zdravotnická statistika | Infekční nemoci