Knihovna a archiv

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

ISSN: 1214-9888 (1211-8230)
Stran: cca 150 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962.

Publikované údaje jsou čerpány z „Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů“. Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí). Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2022

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2021

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2020

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2019

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2018

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2017

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2016

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2015

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2009

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2005

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2003

Lékaři a farmaceuti 2002

Lékaři a farmaceuti 2001

Lékaři a farmaceuti 2000

Zdravotnická statistika | Ekonomika zdravotnických zařízení | Lékaři, stomatologové a farmaceuti | Mzdy a platy | Pracovníci ve zdravotnictví