Knihovna a archiv

Lůžková péče

ISSN: 1211-0515
Stran: cca 130 stran
K dispozici je publikace s daty za období 1975-1993. Od roku 1994 vychází každoročně.

Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých krajích. Kapacitní údaje o úhrnném lůžkovém fondu, personálním vybavení zařízení, o počtu hospitalizovaných, délce ošetřovací doby a využití maximální a skutečné lůžkové kapacity podle druhu zařízení jsou doplněny vývojovými řadami.

Lůžkový fond 2017

Lůžkový fond 2016

Lůžkový fond 2015

Lůžková péče 2013

Lůžková péče 2012

Lůžková péče 2011

Lůžková péče 2010

Lůžková péče 2009

Lůžková péče 2008

Lůžková péče 2007

Lůžková péče 2006

Lůžková péče 2005

Lůžková péče 2004

Lůžková péče 2003

Lůžková péče 2002

Lůžková péče 2001

Lůžková péče 2000

Zdravotnická statistika | Ekonomika zdravotnických zařízení | Lůžková péče | Nemocnice