Knihovna a archiv

Nemoci z povolání

ISSN: 1210-860X, (0862-5697)
Stran: cca 72 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1973 do roku 2007.

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou údaje poskytované Státním zdravotním ústavem z Národního registru nemocí z povolání. V publikaci jsou uvedeny údaje o počtech nově hlášených nemocí z povolání podle příčin onemocnění, věkových skupin, území, délky expozice, kategorie oddílů odvětvové klasifikace ekonomických činností.

Od roku 1996 zveřejňuje "Přehled profesionálních onemocněních hlášených v České republice" Státní zdravotní ústav (SZÚ). Od roku 2008 tato elektronická verze přímo navazuje na řadu publikací s názvem "Nemoci z povolání" vydávaných ÚZIS ČR a v současnosti tuto publikaci zcela plnohodnotně nahrazuje.

Nemoci z povolání 2007

Nemoci z povolání 2006

Nemoci z povolání 2005

Nemoci z povolání 2004

Nemoci z povolání 2003

Nemoci z povolání 2002

Nemoci z povolání 2001

Nemoci z povolání 2000

Zdravotnická statistika | Nemoci z povolání