Knihovna a archiv

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR

ISSN: 1803-8603
Stran: cca 41 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2005 do roku 2012.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených intervenčních výkonech v katetrizačních laboratořích v České republice. Podrobně jsou registrována data o perkutánních koronárních intervencích (PCI) s ohledem na základní klinické údaje, vstupní diagnózy, procedurální data a charakter provedených výkonů. Zvlášť důležité jsou údaje o úmrtí, kde jsou data korelována s registrem zemřelých (mortalita je uvedena jako hospitalizační, 30denní a celková roční mortalita). Evidovány jsou též mimokoronární typy intervenčních výkonů prováděné na kardiologických pracovištích.

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2019

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2018

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2017

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2012

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2011

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2010

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2009

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2008

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2007

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2006

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2005

Zdravotnická statistika | Chirugie | Kardiovaskulární intervence