Knihovna a archiv

Pohlavní nemoci

ISSN: 1210-8634, (0862-5751)
Stran: cca 40 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1959.

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - Registru pohlavních nemocí. Do publikace jsou zahrnuta všechna epidemiologická hlášení, která se týkají onemocnění pohlavní nemocí, úmrtí na pohlavní nemoc na území ČR. Nově hlášená onemocnění jsou tříděna podrobně podle jednotlivých diagnóz, věku, pohlaví, bydliště.

Pohlavní nemoci 2018

Pohlavní nemoci 2017

Pohlavní nemoci 2012

Pohlavní nemoci 2011

Pohlavní nemoci 2010

Pohlavní nemoci 2009

Pohlavní nemoci 2008

Pohlavní nemoci 2007

Pohlavní nemoci 2006

Pohlavní nemoci 2005

Pohlavní nemoci 2004

Pohlavní nemoci 2003

Pohlavní nemoci 2002

Pohlavní nemoci 2001

Pohlavní nemoci 2000

Zdravotnická statistika | Pohlavní nemoci