Knihovna a archiv

Síť zdravotnických zařízení

ISSN: 1211-1651
Stran: cca 144 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1994.

Publikace informuje o stavu sítě zdravotnických zařízení a míře zabezpečení léčebné péče v České republice (počtu lékařů a nelékařského zdravotnického personálu, kapacitě lůžkových zařízení), včetně lékárenské péče a zařízení orgánů ochrany veřejného zdraví. Údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož provozovatelem je ÚZIS ČR. Informace jsou tříděny podle územního principu, druhu zdravotnického zařízení a jeho zřizovatele a podle oboru poskytované péče.

Síť zdravotnických zařízení 2013

Síť zdravotnických zařízení 2012

Síť zdravotnických zařízení 2011

Síť zdravotnických zařízení 2010

Síť zdravotnických zařízení 2009

Síť zdravotnických zařízení 2008

Síť zdravotnických zařízení 2007

Síť zdravotnických zařízení 2006

Síť zdravotnických zařízení 2005

Síť zdravotnických zařízení 2004

Síť zdravotnických zařízení 2003

Síť zdravotnických zařízení 2002

Síť zdravotnických zařízení 2001

Síť zdravotnických zařízení 2000

Zdravotnická statistika | Ambulantní péče | Lůžková péče | Nemocnice | Zdravotnická zařízení v ČR