Knihovna a archiv

Tuberkulóza a respirační nemoci

ISSN: 1210-8685, (0862-5670)
Stran: cca 106 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1960, od roku 1994 v česko-anglické verzi.

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Dále jsou v publikaci zařazeny i údaje z jiných informačních systémů, např.: údaje o zhoubných novotvarech dýchacích a nitrohrudních orgánů, údaje o zemřelých, údaje o ambulantní a lůžkové péči v zařízeních TRN, pracovní neschopnosti a síti zařízení, zabývajících se problematikou TRN.

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2022

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2021

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2020

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2019

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2017

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2016

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2015

Tuberkulóza a respirační nemoci 2014

Tuberkulóza a respirační nemoci 2013

Tuberkulóza a respirační nemoci 2012

Tuberkulóza a respirační nemoci 2011

Tuberkulóza a respirační nemoci 2010

Tuberkulóza a respirační nemoci 2009

Tuberkulóza a respirační nemoci 2008

Tuberkulóza a respirační nemoci 2007

Tuberkulóza a respirační nemoci 2006

Tuberkulóza a respirační nemoci 2005

Tuberkulóza a respirační nemoci 2004

Tuberkulóza a respirační nemoci 2003

Tuberkulóza a respirační nemoci 2002

Tuberkulóza a respirační nemoci 2001

Tuberkulóza a respirační nemoci 2000

Zdravotnická statistika | Ambulantní péče | Pneumologie a ftizeologie | Tuberkulóza v ČR