Knihovna a archiv

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ISSN: 1210-8693 (0862-5611)
Stran: cca 97 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1965.

K dispozici jsou publikace s daty od roku 1965. Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2021

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2020

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2019

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2018

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2015

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2012

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2011

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2010

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2009

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2008

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2006

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2005

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2004

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2002

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2000

Zdravotnická statistika | Pracovní neschopnost | Úrazy