Knihovna a archiv

Zdravotnictví Jihočeského kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2012

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2010

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2009

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2008

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2007

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2006

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2005

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2002

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2001

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2000

Zdravotnictví jižních Čech 1999

Kardexy | Souhrnná data o ČR