Knihovna a archiv

Zdravotnictví Jihomoravského kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2011

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2008

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2006

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2005

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2002

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2001

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2000

Zdravotnictví jižní Moravy 1999

Kardexy | Souhrnná data o ČR