Knihovna a archiv

Zdravotnictví Karlovarského kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2013

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2012

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2011

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2010

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2009

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2007

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2000

Kardexy | Souhrnná data o ČR