Knihovna a archiv

Zdravotnictví Libereckého kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Libereckého kraje 2013

Zdravotnictví Libereckého kraje 2012

Zdravotnictví Libereckého kraje 2011

Zdravotnictví Libereckého kraje 2010

Zdravotnictví Libereckého kraje 2009

Zdravotnictví Libereckého kraje 2008

Zdravotnictví Libereckého kraje 2007

Zdravotnictví Libereckého kraje 2006

Zdravotnictví Libereckého kraje 2005

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004

Zdravotnictví Libereckého kraje 2003

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002

Zdravotnictví Libereckého kraje 2001

Zdravotnictví Libereckého kraje 2000

Zdravotnictví severních Čech 1999

Kardexy | Souhrnná data o ČR