Knihovna a archiv

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2012

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2010

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2007

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2006

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2002

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2001

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2000

Zdravotnictví severní Moravy 1999

Kardexy | Souhrnná data o ČR