Knihovna a archiv

Zdravotnictví Hl. m. Praha

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2013

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2012

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2011

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2009

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2008

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2007

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2006

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2003

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2002

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2001

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2000

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 1999

Kardexy | Souhrnná data o ČR