Knihovna a archiv

Zdravotnictví Plzeňského kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2012

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2011

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2009

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2008

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2007

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2006

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2005

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2000

Zdravotnictví západních Čech 1999

Kardexy | Souhrnná data o ČR