Knihovna a archiv

Zdravotnictví Ústeckého kraje

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2013

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2012

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2011

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2010

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2009

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2008

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2007

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2006

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2005

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2002

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2000

Kardexy | Souhrnná data o ČR