Knihovna a archiv

Zdravotnictví Kraje Vysočina

Stran: cca 32 stran

Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách zdravotnictví za kraj a jednotlivé okresy kraje. Úvod doplňuje přehled nemocnic a odborných léčebných ústavů rozšířený o základní ukazatele jejich činnosti. Data obsahují informace o obyvatelstvu a jeho pohybu, o síti zdravotnických zařízení a o jejich činnosti, dále uvádí informace o pracovnících a mzdách, o personálním vybavení lékaři podle druhu zařízení, zdravotním stavu obyvatelstva. Publikaci doplňují srovnávací grafy vybraných ukazatelů.

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2011

Zdravotnictví kraje Vysočina 2010

Zdravotnictví kraje Vysočina 2009

Zdravotnictví kraje Vysočina 2008

Zdravotnictví kraje Vysočina 2007

Zdravotnictví kraje Vysočina 2006

Zdravotnictví kraje Vysočina 2005

Zdravotnictví kraje Vysočina 2004

Zdravotnictví kraje Vysočina 2003

Zdravotnictví kraje Vysočina 2002

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001

Zdravotnictví Vysočiny 2000

Kardexy | Souhrnná data o ČR